Ytskikt

 

LPO Spray

 

LPO är en brandhämmande produkt som andvänds för efterbehandling av färdigisolerad yta.
LPO Spray gör att isolerad yta blir hård och kan fås i vitt, grått eller önskad färg.

LPO Spray är baserad på Ethlene Vinylacetat och är ett icke brännbart marterial som inte  avger rök eller giftiga gaser.

I maskinrum, offentliga miljöer eller andra utrymmen där isoleringen blir synlig rekommenderar vi LPO Spray.