Kondensisolering 

16115.gif

 

SpreFix® G har förmågan att snabbt binda den luftfuktighet som uppstår vid ogynsamma förhållanden för att åter avge denna fuktighet vid normala förhållanden. Även i tunt utförande ger SpreFix® ett högklassigt kondensskydd.
Materialet har god vidhäfting, hög absorption- och avgivningsförmåga, samt kan anpassas mot ett oregelbundet underlag. Dessutom behåller den skarvfria SpreFix® isoleringen sina egenskaper även efter upprepad upptagning/avgivning av vatten och fukt, vilket eliminerar potentiella fuktrelaterade problem såsom korrosion och röta.

Både avfuktningen och uttorkningen av väggelement med SpreFix® går ca 9 ggr snabbare, än hos väggelement med mineralull respektive cellplast Ett täckskikt av 15mm
SpreFix® G är i normala fall tillräckligt för att hindra kondesation. För lokaler med särskild svåra kondensproblem, gör våra isoleringsexperter speciella utredningar och lämnar förslag till lösningar.

 

 

kondenstest-av-jorn-suhr-eng.pdf

 

img-0001.jpg

container.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Industrihall                                                                 Container

Tillbaka till toppen