Sprefix

Sprutisolering för brandskydd, värme, akustik och mot kondens.

 

SpreFix®  sprutisolering  ger dig en professionell och kostnadseffektiv genväg till mycket bra isolering. En smart multifunktionell lösning för brandskydd, ljudreduktion, värmeisolering och kondens kontroll.

•SpreFix® fäster effektivt på betong, trä, gips, stål och aluminium.
•SpreFix® appliceras i ett homogent isoleringsskikt utan skarvar eller armering.
•SpreFix® isolering kan målas eller beklädas med glasfiberväv för ökad slagtålighet
  och lättare rengöring.      
•SpreFix® material kan effektivt limmas direkt på underlaget, då risken för korrosion
  eller röta under isoleringsmaterialet elimineras.

Varumärket SpreFix® ägs av Backa Industriservice AB.

Ägaren av varumärket och tillverkaren av produkten, Backa Industriservice AB, arbetar enligt ISO 9001 kvalitetssystem.

Isoleringens unika bindemedelsstruktur, som är baserad på metoden för isoleringen, är patenterad.