Brandisolering  

stenull-sprut.jpg

Brandisolering är den typ av isolering som sätter störst krav på materialet och appliceringsmetoden. Stålkonstruktioner är ett av de områden där SpreFix® S är ett fördelaktigt material.

Inga mekaniska infästingar behövs och det uppstår inga skarvar som har negativ inverkan på brandmotståndet. Sprefix är det enda kända systemet på marknaden idag, som använder stenull och polyvinylalkoholpolymer (LPA) ihop med härdningsmedlet dinatriumtetraborat (LPB) för brandisolering.

SpreFix® S klarar av temperaturer på mer än 1000 ° C och har en densitet på 140 – 160 kg/m3.
SpreFix® S har, med marginal, klarat av det tuffaste testerna för brandmotstånd inom den marina sektorn.

SpreFix® S har tilldelats högsta nivån av produktcertifikat för marina tillämpningar, nivå D, av de största och viktigaste registrerade organen som DNV, USCG, Lloyds, ABS etc.

 

Tillbaka till toppen