Historik

SpreFix är en internationellt accepterad sprutisoleringsmetod som isolerar mot brand, kyla/värme, ljud och löser svåra kondensproblem.
Metoden utvecklades i Frankrike och patenterades 1972. Till Sverige kom den på 1980-talets mitt.
Produkten har fått internationella erkännanden och används nu i hela världen.

Backa Industriservice som är ägare och innehavare till varumärket Sprefix® grundades 1975. Företaget har arbetat med olika isoleringsmetoder.
Sprefix utförs av aktörer som är erkända och licensierade av oss.