Järnväg                     6a00d8341c5a2653ef00e54f23328d8834-800wi.jpg

Snabbtågen utsätts ofta för höga temperaturskillnader som kan variera mellan -30 ° C - +25 ° C. För att skydda interiören från sådana extrema temperaturväxlingar, behöver du en utmärkt värmeisolering. Denna isolering måste även tåla kraftiga vibrationer, kraven som Sprefix® uppfyller.

Ett allmänt erkänt problem med järnvägsvagnar är att kondens bildas, som är potentiella orsaken till rost och röta.
Där traditionella isoleringsmaterial inte uppfyller kraven, används SpreFix®, som eliminerar effektivt denna risk. Dessa är några av anledningarna till att flera stora europeiska järnvägsoperatörer nu isolerar sina tåg - nya och upprustade – med SpreFix ® sprutisolering.
Exempelvis har ca 1 600 tågvagnar i Norden isolerats med Sprefix® sprutisolering.

 

 

Tillbaka till toppen