Material                                                                           

new4-01.jpg

SpreFix, unik självhäftande spray-on material, som utmärker sig från prefabricerade element på flera sätt.

Materialet finns i 2 utföranden.

• SpreFix ® G är en fiberprodukt på glasullsbasis och klassat under EU-klass 0; biolösligt glasmaterial. Denna används till värmeisolering, akustik, kondenskontroll och interiörstruktur. SpreFix G är vit men kan målas i önskad nyans, icke brännbar och har en densitet på 45 - 55 kg/m3.

• SpreFix ® S är en fiberprodukt på stenullsbasis och har samma egenskaper som SpreFix G när det gäller akustikisolering, kondenskontroll och värmeisolering men används där det finns krav på brandisolering. SpreFix S är grå och har en densitet på 140 – 160 kg/m3.

I båda utföranden är materialen rena från tillsatser som lösningsmedel, asbest, cement och silikater.
SpreFix uppnår sina egenskaper genom sitt patenterade bindemedelsmetod. I sprutögonblicket sammanförs bindemedlet, vilket är en vattenlösning av polyvinylalkoholpolymer (LPA) och härdningsmedlet dinatriumtetraborat (LPB). Det stelnar i en gelliknande struktur tillsammans med mineralfibern omedelbart, den träffar ytan som skall isoleras. Den härdade polyvinylalkoholpolymeren är olöslig i vatten, vilket gör att isoleringen snabbt torkar ut till skillnad från isoleringsmaterial vars bindemedel innehåller förtjockningsmedel som sväller i vatten. Man uppnår en formfast, luftig isolering när den härdade polyvinylalkoholpolymer krymper i samband med avdunstning.
Produkterna, tillsammans eller var för sig, avger inga giftiga gaser vid brand.

 

 

Tillbaka till toppen